header image

 जि. प. विभाग
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 विकास कामे
 विविध योजनांचे लाभार्थी
 आय.एस.ओ. वाटचाल
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 शासकिय संकेतस्थळे
 जिल्हा बदली प्रस्ताव
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन ई-सेवा पर्यटन स्थळे
जाहिरात व नमुना अर्ज
 new  महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान अंतर्गत पद भरतीची जाहिरात - २०१८-२०१९ [जि.प., जळगाव].
newराष्ट्रीय आरोग्य अभियान SNCU विभाग अंतर्गत GNM पदासाठीची निवड व प्रतीक्षा यादी.
newजिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत पद भरतीची जाहिरात - २०१८-२०१९ [जि.प., जळगाव].
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी आरोग्य विभाग [जि.प., जळगाव].
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद भरतीची जाहिरात - २०१८-२०१९ आरोग्य विभाग [जि.प., जळगाव].
  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान SNCU विभाग अंतर्गत कंत्राटी पद भरती पात्र / अपात्र उमेदवारांची
यादी २०१७-२०१८) आरोग्य विभाग [सामान्य रुग्णालय, जळगाव].
 
    
   
 

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.