header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
पदभरती व जाहिरात तसेच नमुना अर्ज
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्त्रीरोग तज्ञ,बालरोग तज्ञ,भूल तज्ञ या कंत्राटी पदांची भरती करणेबाबतची जाहिरात, ऑगस्ट-२०२२, आरोग्य विभाग
newकंत्राटी तत्वावर विधी अधिकारी यांची नेमणूक करणेकामी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी- ऑगस्ट २०२२, सामान्य प्रशासन विभाग
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत १५व्या वित्त आयोगातून विविध कंत्राटी पदांची पात्र उमेदवारांची निवड यादी, ऑगस्ट-२०२२, आरोग्य विभाग
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत १५व्या वित्त आयोगातून विविध कंत्राटी पदांची हरकतीअंती उमेदवारांची यादी, ऑगस्ट-२०२२, आरोग्य विभाग
 कंत्राटी तत्वावर विधी अधिकारी यांची नेमणूक करणेकामी अहर्ताधारी उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेबाबत- जुलै २०२२, सामान्य प्रशासन विभाग
   
 
 
 

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.