header image

 जि. प. विभाग
 माहितीचा अधिकार
 विकास कामे
 विविध योजनांचे लाभार्थी
 आय.एस.ओ. वाटचाल
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 शासकिय संकेतस्थळे
 जिल्हा बदली प्रस्ताव
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन ई-सेवा पर्यटन स्थळे
जाहिरात व नमुना अर्ज
   राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य व डी.ई.आय.सी अंतर्गत कंत्राटी पद भरतीची जाहिरात - २०१७-२०१८
आरोग्य विभाग [सामान्य रुग्णालय, जळगाव].
new   राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य व डी.ई.आय.सी अंतर्गत कंत्राटी पद भरतीची पात्र-अपात्र-गुणवत्ता व मुलाखतीस पात्र
उमेदवारांची यादी आरोग्य विभाग [सामान्य रुग्णालय, जळगाव].
newजिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी अंतर्गत लसीकरण केंद्र सानियंत्रक पद भरणेसाठी ,
अर्जदारांची पात्र /अपात्र यादी
newजीवनोन्नती अभियान अंतर्गत गट समन्वयक पदासाठी निवड व प्रतीक्षाधिन असलेल्या उमेदवारांची यादी.
 new   NPCDCS कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदासाठी पात्र/अपात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी.
new  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान SNCU विभाग अंतर्गत कंत्राटी पद भरती पात्र / अपात्र उमेदवारांची
यादी २०१७-२०१८) आरोग्य विभाग [सामान्य रुग्णालय, जळगाव].
 
    
   
 

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.