header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
कोणत्याही अडचणींसाठी, प्रक्रियेबद्दल किंवा
संकिर्ण माहितीसाठी आपण पुढील प्रमाणे
आमच्याशी संपर्क अथवा संवाद साधु शकता :-

पत्र व्यवहारचा पत्ता
जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ,
जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत  
दुरध्वनी संपर्क
              फ़ोन क्र.    :   +91-0257 - 2229726,  2229728, 2229849 (EPBX Nos.)

              फॅक्स        :   +91-0257 - 2220352 (General Administration Department), 
                                                     - 2225684(DRDA),
                                                     - 2224502(Health Department),
                                                     - 2232297(Animal Husbandary Department)

ई-मेल संपर्क
              ई-मेल :   ceozp.jalgaon@maharashtra.gov.in, ceozpjal@yahoo.com ,
                          
ssajalgaon1@yahoo.co.in  [Education Dept.]

              संकेतस्थळ : www.zpjalgaon.gov.in

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.