header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
 कामकाजाचा थोडक्यात तपशिल:
१) जळगांव जिल्ह्यातील एकात्मीक बाल विकास सेवा योजना येथील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची आस्थापना विषयक कामे. २) जळगांव जिल्ह्यातील एकात्मीक बाल विकास सेवा योजना येथील अंगणवाडी पर्यवेक्षीका यांची आस्थापनाविषयक कामे. ३) जळगांव जिल्ह्यातील ग्रामिण भागातील अंगणवाडी सेविका व मदतनिस यांची आस्थापनाविषयक जिल्हास्तरीय कामे. ४) शासनाने जिल्हा परिषदांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने राबावयाच्या योजनांसंबंधी दिलेल्या सुचनांनुसार ग्रामिण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील महिलांसाठीच्या / मुलींच्या उत्थानासाठी, आर्थीक विकासासाठी व आर्थीकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ही योजना राबविणे . ५) महिला सक्षमीकरण समितीच्या योजनेचे कामकाज सचिव म्हणुन पाहणे. ६) कौटुंबिक हिंसाचारापासुन महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ व २००६ अन्वये संरक्षण अधिकारी घोषीत असुन त्याबाबतचे कामकाज पाहणे. ७) नवसंजिवनी योजनेचे सदस्य .
८) कुपोषण निर्मुलन कार्यक्रम राबविणे - अ) पुरक पौष्टीक आहाराचे नियोजन करणे ब) जिल्ह्यातील सर्व ० ते ६ वयोगटांतील बालकांची कुपोषणाबाबतची माहिती ठेवणे व शासनास व सादर करणे क) राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण मिशन औरंगाबाद यांनी दिलेला कार्यक्रम राबविणे
९) जिल्हा परिषद १० टक्के मधुन वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबविणे १०) अंगणवाडी बांधकामाबाबत नियाजन करणे ११) किशोरी शक्ती योजना वय ११ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना पोषण व आरोग्यविषयक तसेच घरगुती व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देऊन त्यांना अर्थाजनासाठी सक्षम बनविणेबाबत नियोजन करणे १२) लेखाविषयक प्रकल्प स्तरीय आर्थीक बाबीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
आपली अंगणवाडी अभियान आपली अंगणवाडी अभियान महिला व बाल विकास विभाग - योजना राजमता जिजाऊ कुपोषणमुक्‍त ग्राम अभियान


मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.