header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
   माहितीचा अधिकार-2005 अन्वये १ ते १७ बाबींची पंचायत समिती निहाय माहिती, जिल्हा परिषद विभाग   
अमळ्नेर भड़गाव
भुसावल बोदवड
चाळीसगांवचोपडा
धरणगावएरंडोल
जळगावजामनेर
मुक्ताई नगरपाचोरा
पारोळारावेर
यावल
 

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.