header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
जिल्हा परिषद, जळगांव अंतर्गत प्रशासकीय व विनंती बदल्या २०२१ (अंतिम)
बांधकाम विभाग सामान्य प्रशासन विभाग महिला व बालकल्याण विभाग अर्थ विभाग
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक व कनिष्ठ/शाखा अभियंता कक्ष अधिकारी, कार्या.अधीक्षक, वरि.सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक, वि अ (सा) परिचर
अंगणवाडी पर्यवेक्षिका (क .सहा -लेखा)(व .सहा -लेखा)(कनिष्ठ लेखाधिकारी)(सहाय्यक लेखाधिकारी)
ग्रामपंचायत विभाग [अंतिम] पशु संवर्धन विभाग    आरोग्य विभाग   लघुसिंचन विभाग
विस्तार अधिकारी [ग्रा.पं],ग्रामविकास अधिकारी,ग्रामसेवक

पशुधन पर्यावेश्क, ,व्रणोपचारक,सहा.पशुधन विकास अधिकारी.   पूर्ण संवर्ग (अंतीम) शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता
कृषी विभाग शिक्षण विभाग ग्रा पा पु विभाग
वि अ कृषी, कृषी अधिकारी वि अ,केंद्र प्रमुख

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.