header image

 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे
आवक, निर्गती आणि प्रलंबित साप्ताहिक माहिती, जिल्हा परिषद, जळगाव
पंचायत समित्यांनी भरावयाची माहिती सन २०१८
अमळ्नेर पारोळा एरंडोल बोदवड
जामनेर जळगाव धरणगाव चाळीसगांव
चोपडा भुसावल भड़गाव यावल
रावेर पाचोरा मुक्ताई नगर
मुख्यालयातील विभागांनी भरावयाची माहिती सन २०१८
सामान्‍य प्रशासन विभाग महिला व बाल विकास विभाग शिक्षण विभाग(माध्यमिक)
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) समाज कल्‍याण विभाग अर्थ विभाग               कृषी विभाग
जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणा पशुसंवर्धन विभाग आरोग्य विभाग         बांधकाम विभाग
लघु सिंचन विभाग ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ग्राम पंचायत विभाग
पाणी व स्वच्छता विभाग

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.