header image
 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र
मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे

 
अध्यक्षा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 
इतर अनुषंगिक
  कर्मचारी नोंदणीप्रपत्र अनुकंपा तत्वावर निवड झालेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश-२०२० अनुकंपा प्रतीक्षा सुची - जून २०१९ अखेर
 new    भविष्य निर्वाह निधीचा खाते उतारा, सन २०१८-२०१९  म. ज्यो. फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत येणाऱ्या रूग्णालयांच्या बेड/खाटांची उपलब्धते बाबतचे अँड्रॉइड अ‍ॅप १ ते १७ बाबींची माहिती=>  विभाग निहाय  पं.स. निहाय सेवापुस्तक ऑनलाइन करणेकामी मार्गदर्शक पुस्तिका
  
           वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्कार योजना व नामांकन अर्जाचा नमुना
मुख्यपृष्ठ संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.