header image
 जि. प. विभाग
  कोविड-१९
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 नागरी सनद
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 सेवाजेष्ठता सूची
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र
मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन पर्यटन स्थळे

 
अध्यक्षा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 
इतर अनुषंगिक
  कर्मचारी नोंदणीप्रपत्र अनुकंपा तत्वावर निवड झालेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश दि.25-08-2020 अनुकंपा प्रतीक्षा सुची - डिसेंबर २०२० अखेर
 new    प्राथमिक शिक्षकांचा अंशदायी पेन्शन योजनेचा खाते उतारा  भविष्य निर्वाह निधीचा खाते उतारा,सन २०१९-२०  SKOCH अवार्ड्स-२०२१ साठी आपले बहुमूल्य वोट/रेटिंग देण्यासाठी येथे क्लिक करा  १ ते १७ बाबींची माहिती=>  विभाग निहाय  पं.स. निहाय सेवापुस्तक ऑनलाइन करणेकामी मार्गदर्शक पुस्तिका
  
          
newआरोग्य सहाय्यिका यांचे प्रशिक्षण आदेश, आरोग्य विभागअर्धवेळ स्त्री परिचर उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश, आरोग्य विभाग-2021 समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाच्या प्रवेश परीक्षेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी उपस्थित राहणेबाबत  औषध निर्माण अधिकारी यांचे कालबद्ध पदोन्नती आदेश, आरोग्य विभाग
मुख्यपृष्ठ संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.