जिल्हा परिषद जळगाव

Explore Our Goverment
Departments

We are offering the following information's about us that what we actually.

ग्राम पंचायत विभाग

ग्राम पंचायतींशी संबधीत कामकाज करणे व योजना राबविणे. ग्रामीण भागातील नागरीकांच्या लोकसहभागातुन राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास साधणे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ग्राम पंचायतींचा विकास करणे. जिल्हा परिषदेकडील/शासनाच्या सर्व प्रकारच्या योजना ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारीमार्फत गावपातळीवर सर्वसामान्य नागरीकांपर्यंत पोहचविणे. राज्य, केंद्र, जिल्हा प्रशासन इ. विवीध योजना राबविणे तसेच ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातुन लोकसहभागातुन सर्वांगीण विकास करणे. ग्रामपंचायत विभागाकडील उपलब्ध […]
Read More

बांधकाम विभाग

जिल्हा परिषदेकडील बांधकाम विभाग हा विकास कामाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा विभाग आहे. या विभागाच्या अंतर्गत केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हा परिषदे मार्फत देणेत येणाऱ्या अनुदानातून नवीन रस्ते तयार करणे, रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे, इमारती अंतर्गत शाळा बांधकामे, शासकीय इमारती व निवासस्थाने इमारती बांधकामे, तालीम इमारती, समाज मंदिर, सार्वजनिक वाचनालय, बहुउद्देशिय सभागृह, प्राथमिक आरोग्य केंद्र […]
Read More

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.