जिल्हा परिषद जळगाव

ग्राम पंचायत विभाग

ग्राम पंचायतींशी संबधीत कामकाज करणे व योजना राबविणे. ग्रामीण भागातील नागरीकांच्या लोकसहभागातुन राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास साधणे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ग्राम पंचायतींचा विकास करणे. जिल्हा प...
Read More

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.