जिल्हा परिषद जळगाव

वैद्यकीय अधिकारी

तालुकाआरोग्य संस्थेचे नांववैदयकिय अधिकारी यांचे संपुर्ण नांवनियुक्ती चा प्रकारमोबाईल क्रमांक
अंमळनेरमांडळडॉ निलेश जाधवबंधपत्रित वै.अ.9156088598
  डॉ शुभम राजेंद्र पाटीलनियमित वै.अ.7066026579
 ढेकूडॉ. गिरीश भिमराव गोसावीस्थायी9823654480
  डॉ. पियुश गरुडनियमित वै.अ.9423978438
  डॉ विदया राजेंद्र देवरेकंत्राटी वै अ9130648431
 मारवडडॉ निखील पाटीलकंत्राटी वै अ 
 पातोंडाडॉ केतन पाटीलकंत्राटी वै अ 
  विशाल पवारनियमित वै.अ.9370957404
 जानवेडॉ सुदेश श्रावण बाटूंगेबंधपत्रित वै.अ.9403244504
  डॉ प्रथमेश सुभाष पाटीलनियमित वै.अ.९७१८१८६७३७, ८५१४०५५३३
 पिंपरखेड कंत्राटी वै अ 
भडगाव डॉ.प्रतिक प्रकाश भोसलेकंत्राटी वै अ9970403900
 कजगांवडॉ. प्रशांत साहेबराव बोरसेस्थायी7588647505
  डॉ रोशना महाजनकंत्राटी वै अ 
 गिरडअभिजित शत्रुगन पाटीलकंत्राटी वै अ 
  डॉ एकनाथ नवरसिंग नाईकनियमित वै.अ.9604808533
 गुढेडॉ.नितीन काशीनाथ सोनवणेकंत्राटी वै अ8275591410
  डॉ नरेंद्र संतोष पाटीलकंत्राटी वै अ9673245532
भुसावळवराडसिमडॉ अमोल सुरेश भंगाळेस्थायी वै अ9422222505
  डा.प्रमोद पांढरेस्थायी वै अ7972178795
 कठोराडॉ सिंध्दात सुधाकर सोवनणेनियमित वै.अ.९१५८६२४२०२, ८९९९२३२७४३
  डॉ.सिमा नितीन सोनवणेकंत्राटी वै अ8857978001
  डॉ विशाल येडु गायकवाडबंधपत्रित वै.अ. 
 किन्हीडॉ.कल्पना दवंगेस्थायी9096928392
  डॉ सैय्य्दा माही कादरीस्थायी वै अ9881836867
 पिंपळगांवडॅा. राजु याकुब तडवीनिवड ूमंडळ9921879566
  डॉ प्रतिक महंद्रकुमार तायडेनियमित वै.अ.7756888836
बोदवडऐणगांवडॉ.कपिल पोपटराव पवारकंत्राटी वै अ8830429252
  डॉ प्राजक्ता कैलास सोनवणेबंधपत्रित वै.अ.9421118047
 येवतीडॉ विरेंद्र भागवत पाटीलकंत्राटी वै अ9890632248
  डॉ श्रीनाथ चौधरीनियमित9834783546
४० गावखेडगावडॉ धिरज उल्हासराव पाटीलकंत्राटी वै अ9423177726
  डॉ.मनिष पुरुष्षेत्त चौधरीकंत्राटी वै अ9420348832
 पातोंडाडॉ मोहनसिंग बाबुसिंग राठोडकंत्राटी वै अ9921286620
  डॉ.करुणा सॅम्युअल बारीसस्थायी9588678239
 रांजणगांवडॉ रुपसिंग राजपुतकंत्राटी वै अ 
  डॉ सागर पंडित सावकारेकंत्राटी वै अ7028890356
 उंबरखेडडॉ शुभम केदारकंत्राटी वै अ807335053
  डॉ मनिषा धनंजय शिंगाळेकंत्राटी वै अ9284036925
 दहीवदडॉ नेहा बापुराव देवरेकंत्राटी वै अ 
  डॉ सारंग मुरलीधर पाटीलकंत्राटी वै अ9923949787
 वाघळीडॉ प्रियंका पाटीलकंत्राटी वै अ 
  डॉ सचिन सदाशिव वारेनियमित वै.अ.7972752232
 शिरसगांवडॉ गायकवाड रोशनकुमार दिनकरनियमित वै.अ.7588342174
  डॉ भोसले सुजित दिलीपरावनियमित वै.अ.9689467146
 तळेगावडॉ संदिप विष्णु चव्हाणनियमित वै.अ.9011554219
  डॉ सचिन कल्याण राठोडस्थायी9423611999
 तरवाडेडॉ.अजय विजय राजपुतस्थायी7387760602
  डॉ प्रमोदकुमार ओस्तवालनियमित वै.अ.9960295714
 लांढाडॉ.संदिप निकमकंत्राटी वै अ9284609478
  डॉ रोकडेकंत्राटी वै अ7020322983
चोपडाचहार्डीडॉ रक्षीता पाटील  
  डॉ.महेंद्र अरुण पाटीलकंत्राटी वै अ9404188540
 धानोराडॉ.उमेश श्रीहरी कवडीवालेकंत्राटी वै अ9766107880
  डॉ मनिषा तुकाराम भोनेकंत्रीटी वै अ7972420793
 वैजापुरडॅा.योगेंद्र आनंदराव पवारस्थायी9421583404
  डॉ सुनिल सोनार बारेलाकंत्राटी वै अ८७२०००३८७८ ९४२१०११०९६
 अडावदडॉ.विष्णुप्रसाद जगदीश दायमानिवडमंडळ9527849505
  डॉ अर्चना पाटीलकंत्राटी वै अ7385789156
 लासुरडॉ नितीन अर्जुन अहिरेनियमित वै.अ.8983731241
  डॉ प्रशांत दगडु पाटीलकंत्राटी वै अ7385283739
 हातेडडॉ. प्रमोद रंगराव देवराज (प्रतिनियुक्तीवर)एमकेसीएलप्रतिनियुक्तीवर
  डॉ.दिनेश देवराजनिवड मंडळ9028280478
 गोरगावलेडॉ नुकुल शशीकांत पाटीलबंधपत्रित वै.अ.7058724134
  डॉ.शर्वरी शरद पाटीलकंत्राटी वै अ8806646286
मुक्ताईनगरकु-हाडॉ रविंद्रसिंग गोविंदसिंग सोनवणेकंत्राटी वै अ9970981209
  रिक्त  
 उंचदाडॉ प्रियदर्शी जिवराज तायडेनियमित वै.अ.9421678491
  डॉ.तुषार रमेश पाटीलकंत्राटी वै अ9764493692
 रुईखेडाडॉ सुहास आत्माराम सपकाळनियमित वै.अ.9356882169
  डॉ.अमितकुमार हरिभाऊ घडेकरनियमित वै.अ.9960246437
 अंतुर्लीडॉ वर्षा सरदारसिंग शेवगणनियमित वै.अ. 
  डॉ.संदिप प्रभाकर तायडेकंत्राटी वै अ9372575106
एरंडोलकासोदाडॉ पृथ्वीराज शांताराम वाघकंत्राटी वै अ8208885425
  डॉ धिरजकुमार मराठेकंत्राटी वै अ9561183632
 रिंगणगावडॉ.निशात फातीमा खाननिवड मंडळ9370007631
  डॉ मयुर वाघसरळ सेवा7020964948
 तळईडॉ सागर पाटीलकंत्राटी वै अ 
  डॉ.दिपक गंगाधर पाटीलकंत्राटी वै अ9561424377
धरणगावसाळवाडा.छाया तांदळेस्थायी9423976610
  डॉ.अभिषेक नन्नवरेकंत्राटी वै अ9021228224
 चांदसरडॉ अस्मिता गोविंद शिरसाठकंत्राटी वै अ7057179194
  डॉ.नरेश प्रदिप पाटीलकंत्राटी वै अ9623018320
 नांदेडढॅा.संदिप गोपाळ पाटीलएमकेसीएल9975101430
  डॉ.विनय एकनाथ चौधरीकंत्राटी वै अ7020886350
 सोनवदडॉ तुषार रमेश जोगीकंत्राटी वै अ9423186118
  डॉ.गिरीश विश्वासराव पाटीलकंत्राटी वै अ7588007597
जळगावधामणगावडॉ.विक्रं्रमसिंग घोगलेएमकेसीएल7030004443
  डॉ.अजय सपकाळनियमित वै.अ.8308776899
 कानळदाडॉ पुजा सचिन ठाकुरकंत्राटी वै अ9850715888
  डॉ युधिष्ठीर शरद इंगळेस्थायी वै अ8208333960
 म्हसावदडॉ सागर नाशिककरस्थायी वै अ9970288257
  डॉ.प्रशांत रमेश गर्गकंत्राटी वै अ7385283739
  डॉ.निलेश रविंद्र अग्रवालकंत्राटी वै अ8668361368
 भादलीडॉ.पराग पवारएमकेसिल7038434411
  डॉ.ताहेर अहमद तडवीस्थायी8668400620
 नशिराबादडॉ.इरेश हेमंत पाटीलनियमित वै.अ.९४२३५६७७५९ ७९७२२४९०३०
  डॉ चेतन अग्निहोत्रीकंत्राटी वै अ888448344
जामनेरफत्तेपुरकादरी सैय्यद शारेक जाफरनियमित वै.अ.9518722460
  डॉ संदिप सुधाकर जाधवुनियमित वैअ7020632686
 बेटावदडॉ. राजेश एस.जेनसमावेशन9823502521
  डॉ.प्रशांत दिलीप पाटीलकंत्राटी वै अ7972277391
 नेरीडॉ.नरेश पाटीलस्थायी वै अ9975020615
  डॉ कोमल यादवराव देसलेनियमित वै.अ.77198221711
 गारखेडाडॉ.सागर शेषराव पाटीलस्थायी8149117783
  डॉ खान मोहम्मद दानिश मुख्तारनियमित वै.अ.8149767842
 शेंदुर्णीडॉ वानखेडे सचिन लक्षमणनियमित वै.अ.7798775687
 शेंदुर्णीडॉ मोहितकुमार जोहरेयियमित वै.अ.7276258085
 वाकोदडॉ संदिप भिकन कुमावतनियमित वै.अ.9021424950
  डॉ.जितेंद हिरालाल जाधवकंत्राटी वै अ8805553410
 वाकडीडॉ.मनोज विठठल तेलीकंत्राटी वै अ9860581129
  डॉ.किरण प्र्रल्हाद पाटीलकंत्राटी वै अ7021119740
पाचोरावरखेडीडॉ देवेंद्र भाऊराव पाटीलस्थायी वै अ9822533037
  डॉ.दिपाली राजेंद्र सोनवणेकंत्राटी वै अ7387181487
  डॉ.मयुर अशोक पाटीलकंत्राटी वै अ8600093078
 नांद्रारिक्त  
  रिक्त  
 नगरदेवळाडॉ सुनिल गवळीकंत्राटी वै अ8446653336
  डॉ.योगेश बसेरकंत्राटी वै अ9823352238
 लोहाराडॉ चित्रलेखा शरद पाटीलनियमित वै.अ.९३२२८२८३८३ ८७८८७२१३८५
  डॉ शुभम काशिनाथ पवारबंधपत्रित वै.अ. 
 लोहटारडॉ.संदेश सोनवणेसरळ सेवा9673772212
  डॉ पवनकुमार गनेश पाटीलनियमित वै.अ.9764590660
पारोळामंगरुळडॉ.प्रकाश अभिमन पाटीलमलो आयोग8805728500
  डॉ.उर्मीला शिवाजी पाटीलकंत्राटी वै अ8055777764
 शिरसोदाडॉ. चंदशेखर आर.देसलेसमावेशन9881560760
  डॉ.सुनिल पारोचेकंत्राटी वै अ9975889400
 शेळावेडॉ प्रांजली सुभाष पाटीलनियमित वै.अ.9561621628
  डॉ.योगेश साळुंखेनिवड मंडळ9970818608
 तामसवाडीडॉ चेतन अशोक पाटीलनियमित वै.अ.9420350501
  डॉ.स्पनील दिलीप जाधवनियमित वै.अ.9359166658
रावेरखिरोंदाडॉ.विजया झोपेकंत्राटी वै अ9270184175
  डॉ रविंद्र टिके (प्रतिनियुक्ती)कंत्राटी वै अ9881928390
 ऐनपुरडॉ सिध्देश रविंद्र पाटीलबंधपत्रित वै.अ.9665333053
  डॉ विवेक अरुण पाटीलबंधपत्रित वै.अ.9860630461
 थोरगव्हाणडॉ. कृणालकुमार मधुकर मोरेएमकेसीएल9860170194
  डॉ तुषार ०च०ौधरी (प्रतिनियुक्ती)कंत्राटी वै अ9881928390
 चिनावलडॅा.प्रमोद रविप्रताप ठाकूरमलाआसे9423904957
  डॉ हेमंत शर्मा 9270184175
 लोहाराडॉ विनायक दिनकर महाजनस्थायी7972801346
  डॉ.शिवराय पाटीलस्थायी7588007202
 निंभोराडॉ अजय रिंढेएमके सिए7620349070
  डॉ अतुल गजानन घाईवाटबंधपत्रित वै.अ. 
 वाघोडडॉ चंद्रकांत पाटीलएमकेसिएल9545089123
  डॉ.अनुपम अंजलसोंडेकंत्राटी वै अ8087937647
यावलकिनगांवडॉ.मनिषा लालचंद महाजननिवड ूमंडळ9420204369
  डॉ उमेश लिंबाजी जाधवबंधपत्रित वै.अ.7588653445
 सावखेडाडॉ नितीन सानवणेकंत्राटी वै अ8625047001
  डॉ.गौरव सुनिल भोईटेस्थायी9421544856
 हिंगोणाडॅा.फिरोज मुजात तडवीएमकेसीएल9910384386
  डॉ.अभिषेक प्रमोद ठाकुरतदर्थ वै अ7588054837
 भालोदडॉ. प्राजक्ता हरिष चव्हाणस्थायी8459239942
  डॉ तालीब तय्यब पटेलस्थायी9096971992
 पाडळसाडॉ गफुर तडवीएमकेसीएल8600663235
  डॉ मुबष्षीर इकबाल सैय्यदस्थायी वै अ9930725877
 साकळीडॉ तबरेज खान कदिरखानबंधपत्रित वै.अ.8956746979
  डॉ.स्वाती उमेश कवडीवालेकंत्राटी वै अ8149961788

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.