जिल्हा परिषद जळगाव

तालुका आरोग्य अधिकारी

आरोग्य संस्थेचे नांव वैदयकिय अधिकारी यांचे संपुर्ण नांव नियुक्ती चा प्रकार मोबाईल क्रमांक
अमळनेर डा.गिरीश गोसावी (प्र) स्थायी 9823654480
भडगाव डॉ. सुचिता गांविंदराव आकडे स्थायी 7588647505
भुसावळ डॉ. संगीता आर.दंवगे एमकेसिल 8805358291
चोपडा डॉ.प्रदिप लासुरकर समावेशन 9326829929
चाळीसगाव डॉ.लांडे देवराम किसन समावेशन 9890797741
मुक्ताईनगर डॉ विवेकानंद बिराजदार सरळ सेवा 7775089203
एरंडोल डॉ.फिरोज शेख समावेशन 9370007631
धरणगाव डॉ संदिप गोपाल पाटील सरळ सेवा 9975101430
जळगाव डॉ. संजय दगडु चव्हाण समावेशन 9373393777
जामनेर डॉ.पल्लवी नामदेवराव राऊत समावेशन 9423189013
यावल डॉ.मनीषा महाजन एमपीएससी 9850521600
पाचोरा डॅा.समाधान बाबुलाल वाघ समावेशन 7887865493
पारोळा डा.चंद्रकांत सुभाष सुर्यवर्शी स्थायी 9011172848
बोदवड डॉ. मनोज वसंतराव चौधरी एम.पी.एस.सी. 9421004777
रावेर डॉ मनिषा बांगर सरळ सेवा 9595575109

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.