जिल्हा परिषद जळगाव

अध्यक्ष व त्यांचे कार्यकाल

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व त्यांचे कार्यकाळ 1962 पासून

अ.क्र.नांवपासुन पर्यंत
म. कृष्णराव माधवराव पाटील 12-08-196211-08-1967
म. कृष्णराव महारु पाटील 12-08-196711-08-1972
म. गुलाबराव नारायणराव पवार12-08-197219-06-1979
म. काशिनाथ दोधू पाटील 20-06-197930-06-1990
म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी – प्रशासक राजवट 01-07-199020-03-1992
म. रविंद्र प्रल्हादराव पाटील 21-03-199217-04-1996
म. राजाराम गणू महाजन (प्रभारी)18-04-199629-05-1996
म. हरीभाऊ दगडू जवरे 30-05-199620-03-1997
म. यशवंत गिरधर महाजन 21-03-199720-03-1998
१०म. रविंद्र प्रल्हादराव पाटील21-03-199811-11-1998
११म. संजीव कृष्णराव पाटील (प्रभारी) 12-11-199803-12-1998
१२म. भिलाभाऊ गोटू सोनवणे 04-12-199820-03-1999
१३म. भिलाभाऊ गोटू सोनवणे 21-03-199931-08-1999
१४म. पुरणमल लक्ष्मीनारायण चौधरी (प्रभारी)01-09-199915-11-1999
१५म. छन्नू झेंडू पाटील (गोरख तात्या) (प्रभारी) 04-12-199930-10-2000
१६म. उखर्डू कासम तडवी 31-10-200020-03-2002
१७म. अशोक नामदेव कांडेलकर21-03-200217-02-2005
१८म. अशोक नामदेव कांडेलकर18-02-200520-03-2007
१९म. मुरलीधर दगडू तायडे21-03-200729-11-2009
२०म. स्मिता उदय वाघ30-11-200920-03-2012
२१म. दिलीप बळीराम खोडपे21-03-201220-09-2014
२२म. प्रयाग संतोष कोळी21-09-201420-03-2017
२३म. उज्वला मच्छिंद्र पाटील21-03-201701-01-2020
२४म. रंजना प्रल्हाद पाटील02-01-202020-03-2022
२५म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी – प्रशासक राजवट21-03-2022 

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.