जिल्हा परिषद जळगाव

अर्थ विभाग

अर्थ विभाग सर्वसाधारण तपशिल
अर्थ विभाग कार्यालयीन रचना
अर्थ विभाग पदांचा तपशील
विविध शासकीय योजनांची माहिती
ई-निविदा व दरपत्रके
पदभरती व जाहिरात
विभागाने निर्गमित केलेले आदेश
अ.क्र. निर्गमित आदेशाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश१०/०५/२०२३ डाउनलोड
विभागाशी संबंधित शासन निर्णय/परिपत्रके/आदेश
सेवा ज्येष्ठता सूची
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सहाय्यक लेखाधिकारी१५/०३/२०२४ डाउनलोड
2कनिष्ठ लेखाधिकारी१५/०३/२०२४ डाउनलोड
3वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)१५/०३/२०२४ डाउनलोड
4कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)१५/०३/२०२४ डाउनलोड
सर्वसाधारण बदल्या
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश१०/०५/२०२३ डाउनलोड
2सहाय्यक लेखाधिकारी०८/०५/२०२३ डाउनलोड
3कनिष्ठ लेखाधिकारी ०८/०५/२०२३ डाउनलोड
4वरिष्ठ सहाय्यक लेखा०८/०५/२०२३ डाउनलोड
5कनिष्ठ सहाय्यक लेखा ०८/०५/२०२३ डाउनलोड
न्यायलयीन प्रकरणे
विषय समिती-सभा, अहवाल व इतिवृत्त
अर्जाचे नमुने व चेक लिस्ट
माहितीचा अधिकार
ई-ऑफिस/ई-प्रशासन व महत्वाची संकेतस्थळे
उपक्रम, नाविन्यपूर्ण बाबी, यशोगाथा व पुरस्कार
संपर्क

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.