जिल्हा परिषद जळगाव

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सर्वसाधारण तपशिल
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयीन रचना
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा पदांचा तपशील
विविध शासकीय योजनांची माहिती
ई-निविदा व दरपत्रके
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1राज्यस्तरीय आवास योजनेच्या कार्यक्रमासाठी केटरिंग सर्व्हिसेसच्या इंपॅनेलमेंटची निविदा३०/०१/२०२४ डाउनलोड
पदभरती व जाहिरात
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत IFC Block Anchor व वरिष्ठ समुदाय संसाधन व्यक्ती या पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी आणि सूचना०५/१०/२०२३ डाउनलोड
2महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत संसाधन व्यक्तींची निवड करणेसाठीची जाहिरात,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ११/०९/२०२३ डाउनलोड
विभागाने निर्गमित केलेले आदेश
विभागाशी संबंधित शासन निर्णय/परिपत्रके/आदेश
सेवा ज्येष्ठता सूची
सर्वसाधारण बदल्या
न्यायलयीन प्रकरणे
विषय समिती-सभा, अहवाल व इतिवृत्त
अर्जाचे नमुने व चेक लिस्ट
माहितीचा अधिकार
ई-ऑफिस/ई-प्रशासन व महत्वाची संकेतस्थळे
उपक्रम, नाविन्यपूर्ण बाबी, यशोगाथा व पुरस्कार
संपर्क

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.