जिल्हा परिषद जळगाव

ई-निविदा व दरपत्रके

कृषी विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1कृषी विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस, कृषी विभाग 15/08/2022डाउनलोड
2अंमलबजावणी ही डीबीटी प्रणालीने केल्या जाते निरंकडाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1पशुसंवर्धन विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस 29/08/2022डाउनलोड
2शासन दरकरारा नुसार औषध खरेदी करण्यात येते. तसेच लस पुरवठा हा शासनामार्फत करण्यात येते. त्यामुळे यांत ई टेंडर करणे व दरपत्रके यांचा समावेश होत नाही.निरंकडाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सामान्य प्रशासन विभागाद्वारा प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या कामांचे बाबतीत ई-टेंडर करणे अथवा दरपत्रके मागविणेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येते.निरंकडाउनलोड
2सामान्य प्रशासन विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस29/08/2022डाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1जिल्हा क्षयरोग केंद्र जळगाव ग्रामीण अंतर्गत प्रयोगशाळा साहीत्य Microscope Len's खरेदी करणे०४/०७/२०२३डाउनलोड
2जिल्हा क्षयरोग केंद्र जळगाव ग्रामीण अंतर्गत प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करणे०४/०७/२०२३डाउनलोड
3आरोग्य विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस, आरोग्य विभाग२१/१०/२०२२डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1शिक्षण विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस 29/08/2022डाउनलोड
2सन 2020-2021 व 2021-2022 या आर्थिक वर्षात या विभागात ई-डेन्डर प्रक्रिया करण्यात आलेली नाहीडाउनलोड
बांधकाम विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1काम वाटप समिती सभा, बांधकाम विभाग दि. २३/०८/२०२३१८/०८/२०२३डाउनलोड
2काम वाटप समितीच्या कार्यपद्धतीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक१५/०६/२०२३डाउनलोड
3बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद जळगांव अंतर्गत प्रसिध्द होणारी विकास कामे खालील दिलेल्या संकेतस्थळावरुन पहाता व सादर करता येवु शकतात http://mahatenders.gov.in-डाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. निविदा/दरपत्रक याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ग्राम पंचायत विभागाच्या योजना ह्या केंद्र व राज्य तसेच जिल्हा नियोजन समिती द्वारा पुरस्कृत आहेत.त्यांची अंमलबजावणी ही बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद जळगाव, संबधीत ग्राम पंचायत तसेच कार्यकारी विभागामार्फत होत असल्याने विभागाद्वारा प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या कामांचे बाबतीत ई-टेंडर करणे अथवा आर्थीक स्वरुपात लाभ देणे बाब ही या कार्यालयाचे कार्यकक्षेत समाविष्ठ होत नाही. निरंकडाउनलोडजिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.