जिल्हा परिषद जळगाव

सभा, अहवाल व इतिवृत्त

कृषी विभाग
अ.क्र. शीर्षक सभा, अहवाल, इतिवृत्त दिनांक प्रसिद्धी दिनांक इतिवृत्त माहिती
1कृषी समिती१०/०२/२०२२२३/०२/२०२२डाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. शीर्षक सभा, अहवाल, इतिवृत्त दिनांक प्रसिद्धी दिनांक इतिवृत्त माहिती
1पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती ०८/०३/२०२२२४/०३/२०२२डाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. शीर्षक सभा, अहवाल, इतिवृत्त दिनांक प्रसिद्धी दिनांक इतिवृत्त माहिती
1ठराव समिती सभेचे इतिवृत्त १७/०५/२०२२२८/०५/२०२२डाउनलोड
2ठराव समिती सभेचे इतिवृत्त ३०/०५/२०२२१२/०६/२०२२डाउनलोड
3ठराव समिती सभेचे इतिवृत्त १३/०६/२०२२२२/०६/२०२२डाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. शीर्षक सभा, अहवाल, इतिवृत्त दिनांक प्रसिद्धी दिनांक इतिवृत्त माहिती
1नियमित आरोग्य समिती सभेचे इतिवृत्त१८/०६/२०२१ २८/०६/२०२१डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. शीर्षक सभा, अहवाल, इतिवृत्त दिनांक प्रसिद्धी दिनांक इतिवृत्त माहिती
1शिक्षण व क्रिडा समिती ०३/०९/२०२१२४/०३/२०२२डाउनलोड
2शिक्षण व क्रिडा समिती १६/११/२०२१२४/०३/२०२२डाउनलोड
बांधकाम विभाग
अ.क्र. शीर्षक सभा, अहवाल, इतिवृत्त दिनांक प्रसिद्धी दिनांक इतिवृत्त माहिती
1बांधकाम समिती सभा इतिवृत्त१४/०३/२०२२२१/०३/२०२२डाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. शीर्षक सभा, अहवाल, इतिवृत्त दिनांक प्रसिद्धी दिनांक इतिवृत्त माहिती
1ग्राम पंचायत विभाग जिल्हा परिषद जळगाव अंतर्गत जिल्हा परिषद द्वारा स्थापित स्वतंत्र समिती नसुन जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण समिती हीच कामकाज विषयक अधिकृत समिती आहे.निरंकनिरंकडाउनलोडजिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.