जिल्हा परिषद जळगाव

पदभरती व जाहिरात

कृषी विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकनिरंकडाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकनिरंकडाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - कनिष्ठ अभियंता२१/०७/२०२३डाउनलोड
2अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - कनिष्ठ लेखाधिकारी२१/०७/२०२३डाउनलोड
3अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - परिचर२१/०७/२०२३डाउनलोड
4अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - वरिष्ठ सहाय्यक लेखा२१/०७/२०२३डाउनलोड
5अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - वरिष्ठ सहाय्यक२१/०७/२०२३डाउनलोड
6अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - औषध निर्माता२१/०७/२०२३डाउनलोड
7अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - ग्रामसेवक२१/०७/२०२३डाउनलोड
8अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - पशुधन पर्यवेक्षक तांत्रिक सेवा२१/०७/२०२३डाउनलोड
9अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - विस्तार अधिकारी (कृषी)२१/०७/२०२३डाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदे भरणे बाबतची जाहिरात सप्टे २०२३२५/०९/२०२३डाउनलोड
2राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी डायलेसिस टेक्निशियन या पदाची पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी व हरकती बाबत सूचना.२१/०९/२०२३डाउनलोड
3राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाची पात्र-अपात्र यादी२५/०७/२०२३डाउनलोड
4RBSK and Ayush Recruitment Eligible Not Eligible list२४/०७/२०२३डाउनलोड
51) NHM Dentist Final List २१/०७/२०२३डाउनलोड
62) NHM Technician Final List२१/०७/२०२३डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1जळगाव जिल्हा परिषद अंतर्गत पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरती मधील उमेदवारांचे कागदपत्र तपासणी बाबत नियोजन१८/०९/२०२३डाउनलोड
2सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करणे बाबत१८/०७/२०२३डाउनलोड
3अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती २०१९-२० पात्र उमेदवारांची अंतिम निवड यादी३०/०६/२०२३डाउनलोड
4अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती सन २०१९-२० नियुक्ती आदेश21/07/2023डाउनलोड
बांधकाम विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकडाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकनिरंकडाउनलोड
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत संसाधन व्यक्तींची निवड करणेसाठीची जाहिरात,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ११/०९/२०२३डाउनलोडजिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.