कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

जिल्हा परिषद जळगाव

पदभरती व जाहिरात

कृषी विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकनिरंकडाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकनिरंकडाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकनिरंकडाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिणार्थी निवड बाबतच्या समुपदेशन प्रक्रियेत पात्र उमेदवारांची यादी, आरोग्य विभाग , जळगाव ०३/०३/२०२३डाउनलोड
2राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरतीच्या अनुषंगाने हरकतीबाबत निर्णय, आरोग्य विभाग, जळगाव२७/०२/२०२३डाउनलोड
3समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिणार्थी निवड प्रवेश परीक्षा जाहिरात, आरोग्य विभाग१३/१२/२०२२डाउनलोड
4प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या भरतीबाबत जाहिरात, आरोग्य विभाग२९/११/२०२२डाउनलोड
5०९/०७/२०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी, आरोग्य विभाग२६/११/२०२२डाउनलोड
615 वा वित्त आयोग अंतर्गत MO पदाच्या भरतीबाबत जाहिरात , आरोग्य विभाग२५/११/२०२१डाउनलोड
7समुदाय आरोग्य अधिकारी पदासाठीची Exit Exam ऊतीर्ण उमेदवारांची यादी२४/११/२०२१डाउनलोड
8दंत सहाय्यक पदाच्या भरतीबाबत नोटीस, आरोग्य विभाग०७/११/२०२२डाउनलोड
9राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी, आरोग्य विभाग१३/१०/२०२२डाउनलोड
10आरोग्य विभागातंर्गत सरळ सेवेची पदे भरणे बाबत माहे मार्च-2019 मध्ये जाहीरात देण्यात आलेली असुन अद्याप पावेतो भरती बाबत कार्यवाही झालेली नाही.२७/०८/२०२१डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकनिरंकडाउनलोड
बांधकाम विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकडाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकनिरंकडाउनलोडकार्यालयीन पत्ता:

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

कार्यालयीन वेळ:

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.