जिल्हा परिषद जळगाव

पदभरती व जाहिरात

कृषी विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकनिरंकडाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकनिरंकडाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - कनिष्ठ अभियंता१०/०७/२०२४डाउनलोड
2अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - औषध निर्माण अधिकारी१०/०७/२०२४डाउनलोड
3अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - ग्रामसेवक१०/०७/२०२४डाउनलोड
4अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - आंगणवाडी पर्यवेक्षीका१०/०७/२०२४डाउनलोड
5अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - वरीष्ठ सहाय्यक लेखा१०/०७/२०२४डाउनलोड
6अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती आदेश - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक१०/०७/२०२४डाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी विविध कंत्राटी पदभरती जाहिरातीनुसार Staff Nurse[Male , Female], Pharmacist, ANM,LHV पदांच्या उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी १३/०३/२०२४डाउनलोड
2१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत दि. १३/१०/२०२३ रोजी प्रसिद्ध कंत्राटी पदभरतीबाबत पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी११/०३/२०२४डाउनलोड
3१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत पॉलीक्लीनिक करीता कंत्राटी पदभरती, फेब्रुवारी-२४२२/०२/२०२४डाउनलोड
4राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी विविध कंत्राटी पदभरती,फेब्रुवारी-२४ २२/०२/२०२४डाउनलोड
5राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदभरती बाबत अर्ज छाननीअंती पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी१०/०१/२०२४डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1शिक्षक पदभरती 2022 करिता पवित्र पोर्टल अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांची मूळ कागदपत्रे पडताळणी करणेसाठी उपस्थित राहणेबाबत२८/०२/२०२४डाउनलोड
2पेसा क्षेत्रातील शिक्षकभरती पात्र/अपात्र/प्रतिबंधीत उमेदवार यांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत १०/१०/२०२३डाउनलोड
3जळगाव जिल्हा परिषद अंतर्गत पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरती मधील उमेदवारांचे कागदपत्र तपासणी बाबत नियोजन१८/०९/२०२३डाउनलोड
4सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करणे बाबत१८/०७/२०२३डाउनलोड
5अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती २०१९-२० पात्र उमेदवारांची अंतिम निवड यादी३०/०६/२०२३डाउनलोड
6अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती सन २०१९-२० नियुक्ती आदेश21/07/2023डाउनलोड
बांधकाम विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1निरंकडाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1१०% ग्रामपंचायत कर्मचारी भरतीची निवड यादी, २०२३२९/१२/२०२३डाउनलोड
2निरंकनिरंकडाउनलोड
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
अ.क्र. पदभरती/जाहिरात याचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत IFC Block Anchor व वरिष्ठ समुदाय संसाधन व्यक्ती या पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी आणि सूचना०५/१०/२०२३डाउनलोड
2महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत संसाधन व्यक्तींची निवड करणेसाठीची जाहिरात,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ११/०९/२०२३डाउनलोडजिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.