कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

जिल्हा परिषद जळगाव

सेवा ज्येष्ठता सूची

कृषी विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1विस्तार अधिकारी[कृषी]०२/०१/२०२३डाउनलोड
2कृषी अधिकारी०२/०१/२०२३डाउनलोड
3कृषी विभाग दिव्याग जेष्ठता यादी २०२२२३/०९/२०२२डाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सहा.पशुधन विकास अधिकारी०१/०१/२०२२डाउनलोड
2पशुधन पर्यवेक्षक०१/०१/२०२२डाउनलोड
3व्रणोपचारक०१/०१/२०२२डाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1नवनियुक्त परिचर संवर्गाची जेष्ठता यादी २०२३०३/०१/२०२३डाउनलोड
2अनुकंपा प्रतीक्षा सूची गट-क व गट ड१५/१२/२०२२डाउनलोड
3सहाय्यक प्रशासन अधिकारी०४/०१/२०२३डाउनलोड
4कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी०४/०१/२०२३डाउनलोड
5लघुलेखक०४/०१/२०२३डाउनलोड
6विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)०४/०१/२०२३डाउनलोड
7वरिष्ठ सहाय्यक०४/०१/२०२३डाउनलोड
8कनिष्ठ सहाय्यक०४/०१/२०२३डाउनलोड
9वाहन चालककाम प्रगतीतडाउनलोड
10परिचर१६/०२/२०२२डाउनलोड
11परिचर संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता यादी २०२२२७/०७/२०२२डाउनलोड
महिला व बाल विकास विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1अंगणवाडी पर्यवेक्षिका१८/०१/२०२३डाउनलोड
अर्थ विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सहाय्यक लेखाधिकारी०३/०१/२०२३डाउनलोड
2कनिष्ठ लेखाधिकारी०३/०१/२०२३डाउनलोड
3वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)०३/०१/२०२३डाउनलोड
4कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)०३/०१/२०२३डाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सेवक ०४/०१/२०२३डाउनलोड
2आरोग्य सेविका ०५/०१/२०२३डाउनलोड
3आरोग्य सेविका तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी [ अपंग ]०५/०१/२०२३डाउनलोड
4आरोग्य सहायिका ०५/०१/२०२३डाउनलोड
5आरोग्य पर्यवेक्षक०४/०१/२०२३डाउनलोड
6फार्मासिस्ट/कुष्ठरोग तंत्रज्ञ ई.०४/०१/२०२३डाउनलोड
7सफाई कामगार ०५/०१/२०२३डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ग्रेडेड मुख्याध्यापक०३/०१/२०२३डाउनलोड
2केंद्र प्रमुख०३/०१/२०२३डाउनलोड
3विस्तार अधिकारी (शिक्षण)०३/०१/२०२३डाउनलोड
4प्राथमिक शिक्षक (मराठी)२३/०९/२०२२डाउनलोड
5प्राथमिक शिक्षक (उर्दू)०१/०१/२०२२डाउनलोड
6प्राथमिक शिक्षक (मराठी) संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता यादी २०२२०१/०८/२०२२डाउनलोड
7प्राथमिक शिक्षक (उर्दू) संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता यादी २०२२०१/०८/२०२२डाउनलोड
बांधकाम विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1अनुरेखक,आरेखक,वरिष्ठ यांत्रिकी१४/०३/२०२२डाउनलोड
2कनिष्ठ अभियंता,शाखा अभियंता०२/०१/२०२३डाउनलोड
3स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक२२/०२/२०२३डाउनलोड
4मैलकामगार व (कामानुसार हुद्दा व हुद्द्यानुसार वेतन)०२/०१/२०२३डाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ग्रामसेवक२६/१०/२०२१डाउनलोड
2ग्रामविस्तार अधिकारीअप्राप्तडाउनलोड
3विस्तार अधिकारी (पंचायत)अप्राप्तडाउनलोड
4ग्रामपंचायत कर्मचारी अंतिम से. जे. यादी२३/०९/२०२२डाउनलोड
5ग्रामसेवक, ग्रामविस्तार अधिकारी संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता यादी २०२२०१/०१/२०२१डाउनलोडकार्यालयीन पत्ता:

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

कार्यालयीन वेळ:

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.