जिल्हा परिषद जळगाव

कार्यालयाचा पत्ता : ग्रामीण पाणी पुरवठा नवीन  इमारत, जिल्हा परिषद, जळगांव
फोन नं. (कार्यालय) : (0257) —
फोन नं. (निवास) : (0257) —
फॅक्स नं. : (0257) —
कायम पत्ता : वर्ग-1 शासकीय निवास्थान, भाऊचे उद्यान समोर, महाबळ रोड जळगांव
पुर्वीचे कार्यालय व हुद्या : सहा.कार्यकारी अभियंता, मजीप्रा उपविभाग कारंजा,
हल्लीचा हुद्या : कार्यकारी अभियंता
शिक्षण : B.E. (Civil)
जि.प.सेवेत रुजु दिनांक : 14/07/2021
शासकीय सेवेत रुजु दिनांक : 01/03/2021

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.