जिल्हा परिषद जळगाव

कार्यालयाचा पत्ता : उप मु.काअ.कार्यालय नवीन  इमारत, जिल्हा परिषद, जळगांव
फोन नं. (कार्यालय) : (0257) 2224255
फोन नं. (निवास) : (0257) —
फॅक्स नं. : (0257) —
कायम पत्ता : वर्ग-1 शासकीय निवास्थान, भाऊचे उद्यान समोर, महाबळ रोड जळगांव
पुर्वीचे कार्यालय व हुद्या : गट विकास अधिकारी,पचायत समिती धरणगंाव
हल्लीचा हुद्या :  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)
शिक्षण : B.C.S.
जि.प.सेवेत रुजु दिनांक : 09/09/2015
शासकीय सेवेत रुजु दिनांक : 06/04/2013

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.