कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

जिल्हा परिषद जळगाव

जि.प.सर्वसाधारण बदल्या

कृषी विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1विस्तार अधिकारी[कृषी]१२/०५/२०२२डाउनलोड
2कृषी अधिकारी१२/०५/२०२२डाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सहा.पशुधन विकास अधिकारी१२/०५/२०२२डाउनलोड
2पशुधन पर्यवेक्षक१२/०५/२०२२डाउनलोड
3व्रणोपचारक१२/०५/२०२२डाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सहाय्यक प्रशासन अधिकारीकाम प्रगतीतडाउनलोड
2कनिष्ठ प्रशासन अधिकारीकाम प्रगतीतडाउनलोड
3लघुलेखककाम प्रगतीतडाउनलोड
4विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)काम प्रगतीतडाउनलोड
5वरिष्ठ सहाय्यककाम प्रगतीतडाउनलोड
6कनिष्ठ सहाय्यककाम प्रगतीतडाउनलोड
7वाहन चालककाम प्रगतीतडाउनलोड
8परिचरकाम प्रगतीतडाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1आरोग्य सेविका १३/०५/२०२२डाउनलोड
2आरोग्य सेवकअप्राप्तडाउनलोड
3आरोग्य पर्यवेक्षकअप्राप्तडाउनलोड
4आरोग्य सहाय्यकअप्राप्तडाउनलोड
5फार्मासिस्टअप्राप्तडाउनलोड
6प्रशासकीय बदली आदेश१३/०५/२०२२डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1EDUP- Intra District Transfer Entitled Teachers List Jalgaon-1११/११/२०२२डाउनलोड
2EDUP-Intra District Transfer Entitled Teachers List Jalgaon-2११/११/२०२२डाउनलोड
3ग्रेडेड मुख्याध्यापकअप्राप्तडाउनलोड
4केंद्र प्रमुख१३/०५/२०२२डाउनलोड
5विस्तार अधिकारी (शिक्षण)१३/०५/२०२२डाउनलोड
बांधकाम विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1अनुरेखक,आरेखक,वरिष्ठ यांत्रिकीअप्राप्तडाउनलोड
2स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक१२/०५/२०२२डाउनलोड
3कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता अप्राप्तडाउनलोड
4मैलकामगारअप्राप्तडाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ग्रामविस्तार अधिकारी१२/०५/२०२२डाउनलोड
2विस्तार अधिकारी (पंचायत)अप्राप्तडाउनलोड
3ग्रामसेवकअप्राप्तडाउनलोडकार्यालयीन पत्ता:

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

कार्यालयीन वेळ:

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.