जिल्हा परिषद जळगाव

जि.प.सर्वसाधारण बदल्या

कृषी विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश१०/०५/२०२३डाउनलोड
2विस्तार अधिकारी[कृषी]-अंतिम०२/०५/२०२३डाउनलोड
3कृषी अधिकारी-अंतिम०२/०५/२०२३डाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश११/०५/२०२३डाउनलोड
2सहा. पशुधन विकास अधिकारी०८/०५/२०२३डाउनलोड
3पशुधन पर्यवेक्षक०८/०५/२०२३डाउनलोड
4व्रणोपचारक०८/०५/२०२३डाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश१०/०५/२०२३डाउनलोड
2सहाय्यक प्रशासन अधिकारी-अंतिम०८/०५/२०२३डाउनलोड
3कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी-अंतिम०८/०५/२०२३डाउनलोड
4लघुलेखक-अंतिमनिरंकडाउनलोड
5विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)-अंतिम०८/०५/२०२३डाउनलोड
6वरिष्ठ सहाय्यक-अंतिमकाम प्रगतीतडाउनलोड
7कनिष्ठ सहाय्यक-अंतिम०८/०५/२०२३डाउनलोड
8वाहन चालक-अंतिमकाम प्रगतीतडाउनलोड
9परिचर२७/०४/२०२३डाउनलोड
महिला व बाल विकास विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या - अंगणवाडी पर्यवेक्षिका बदली आदेश २०२३१०/०५/२०२३डाउनलोड
2अंगणवाडी पर्यवेक्षिका-अंतिम०८/०५/२०२३डाउनलोड
अर्थ विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश१०/०५/२०२३डाउनलोड
2सहाय्यक लेखाधिकारी०८/०५/२०२३डाउनलोड
3कनिष्ठ लेखाधिकारी ०८/०५/२०२३डाउनलोड
4वरिष्ठ सहाय्यक लेखा०८/०५/२०२३डाउनलोड
5कनिष्ठ सहाय्यक लेखा ०८/०५/२०२३डाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- सफाई कामगार बदली नियुक्ती आदेश२२/०५/२०२३डाउनलोड
2सर्वसाधारण बदल्या २०२३- फार्मासिस्ट बदली नियुक्ती आदेश१५/०५/२०२३डाउनलोड
3सर्वसाधारण बदल्या २०२३- आरोग्य सेविका बदली नियुक्ती आदेश१५/०५/२०२३डाउनलोड
4HA,LHV,आरोग्य सेवक यांचे विनंती बदली आदेश 2023१७/०५/२०२३डाउनलोड
5आरोग्य सेविका अप्राप्तडाउनलोड
6आरोग्य सेवक-प्रशासकीय १०/०५/२०२३डाउनलोड
7आरोग्य सेवक-विनंती १०/०५/२०२३डाउनलोड
8आरोग्य पर्यवेक्षकअप्राप्तडाउनलोड
9आरोग्य सहाय्यकअप्राप्तडाउनलोड
10फार्मासिस्टअप्राप्तडाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1जिल्हा परिषद जळगाव येथे आंतर जिल्हा बदली हजर झालेले शिक्षकांना समुपदेशनाणे दिलेले पदस्थापना आदेश -मराठी माध्यम११/०५/२०२३डाउनलोड
2जिल्हा परिषद जळगाव येथे आंतर जिल्हा बदली हजर झालेले शिक्षकांना समुपदेशनाणे दिलेले पदस्थापना आदेश- उर्दू माध्यम११/०५/२०२३डाउनलोड
3ग्रेडेड मुख्याध्यापकअप्राप्तडाउनलोड
4केंद्र प्रमुख१३/०५/२०२२डाउनलोड
5विस्तार अधिकारी (शिक्षण)१३/०५/२०२२डाउनलोड
बांधकाम विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश१०/०५/२०२३डाउनलोड
2अनुरेखक,आरेखक,वरिष्ठ यांत्रिकीअप्राप्तडाउनलोड
3स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक०८/०५/२०२३डाउनलोड
4कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता ०८/०५/२०२३डाउनलोड
5मैलकामगारअप्राप्तडाउनलोड
जिल्हा जलसंधारण विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश१०/०५/२०२३डाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सर्वसाधारण बदल्या २०२३- बदली नियुक्ती आदेश११/०५/२०२३डाउनलोड
2ग्रामविस्तार अधिकारी२८/०४/२०२३डाउनलोड
3विस्तार अधिकारी (पंचायत)२८/०४/२०२३डाउनलोड
4ग्रामसेवक-प्रशासकीयअंतिम २६/०४/२०२३डाउनलोड
5ग्रामसेवक-विनंती अंतिम ०९/०५/२०२३डाउनलोड
6ग्रामसेवक-विनंती पेसा अंतिम ०९/०५/२०२३डाउनलोड
7ग्रामसेवक-विनंती आपसी अंतिम ०९/०५/२०२३डाउनलोडजिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.