जिल्हा परिषद जळगाव

जिल्हा परिषद पदभरती २०२३

महत्वाची सुचना

१] वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाचा निकाल.वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाची तात्पुरती निवड व प्रतीक्षाधीन यादी. वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाचे नियुक्ती आदेश.
२] आरोग्य पर्यवेक्षक पदाचा निकाल.आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची तात्पुरती निवड व प्रतीक्षाधीन यादी.  
३] विस्तार अधिकारी(कृषि) पदाचा निकाल.विस्तार अधिकारी(कृषि) पदाची तात्पुरती निवड व प्रतीक्षाधीन यादी.विस्तार अधिकारी(कृषि) पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षाधीन यादी.विस्तार अधिकारी(कृषि) पदाचे नियुक्ती आदेश.
४] कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाचा निकाल.कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादीकनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादीकनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाचे नियुक्ती आदेश.
५] प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाचा निकाल.प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ तात्पुरती प्रतिक्षा व निवड यादीप्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अंतिम प्रतिक्षा व निवड यादी 
६] कनिष्ठ लेखा अधिकारी पदाचा निकाल.कनिष्ठ लेखाधिकारी तात्पुरती प्रतिक्षा व निवड यादीकनिष्ठ लेखाधिकारी अंतिम प्रतिक्षा व निवड यादीकनिष्ठ लेखाधिकारी पदाचे नियुक्ती आदेश.
७] कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) पदाचा निकाल.कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादीकनिष्ठ सहाय्यक(लिपिक) अंतिम प्रतिक्षा व निवड यादी 
८] वरिष्ठ सहाय्यक पदाचा निकाल.वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) तात्पुरती प्रतिक्षा व निवड यादीवरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) अंतिम प्रतिक्षा व निवड यादी 
९] औषधनिर्माण अधिकारी पदाचा निकाल.औषधनिर्माण अधिकारी तात्पुरती प्रतिक्षा व निवड यादीऔषधनिर्माण अधिकारी अंतिम प्रतिक्षा व निवड यादी 
१०] स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाचा निकाल. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक तात्पुरती प्रतिक्षा व निवड यादी  
११] कनिष्ठ अभियंता पदाचा निकाल.कनिष्ठ अभियंता तात्पुरती प्रतिक्षा व निवड यादीकनिष्ठ अभियंता अंतिम प्रतिक्षा व निवड यादी 
१२] पशुधन पर्यवेक्षक पदाचा निकाल.पशुधन पर्यवेक्षक तात्पुरती प्रतिक्षा व निवड यादी  

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.