जिल्हा परिषद जळगाव

जिल्हा परिषद पदभरती २०२३

१] वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाचा निकाल व निवड यादी.वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाची तात्पुरती निवड व प्रतीक्षाधीन यादी.
२] आरोग्य पर्यवेक्षक पदाचा निकाल व निवड यादी.आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची तात्पुरती निवड व प्रतीक्षाधीन यादी.
३] विस्तार अधिकारी(कृषि) पदाचा निकाल व निवड यादी.विस्तार अधिकारी(कृषि)पदाची तात्पुरती निवड व प्रतीक्षाधीन यादी.
४] कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाचा निकाल व निवड यादी. 
५] प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाचा निकाल व निवड यादी. 
६] कनिष्ठ लेखा अधिकारी पदाचा निकाल व निवड यादी. 
७] कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.) पदाचा निकाल व निवड यादी. 
८] वरिष्ठ सहाय्यक पदाचा निकाल व निवड यादी. 

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.