header image
 जि. प. विभाग
 झिरो पेंडन्सी
 माहितीचा अधिकार
 विकास कामे
 विविध योजनांचे लाभार्थी
 आय.एस.ओ. वाटचाल
 जि. प. योजना
 जि.प.सर्वसाधारण बदल्या
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा व दरपत्रके
 शासकिय संकेतस्थळे
 जिल्हा बदली प्रस्ताव
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र
Website Hit Counter
मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन ई-सेवा पर्यटन स्थळे

 
अध्यक्षा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
imgSSA  सर्वशिक्षा अभियान imgSGBB
mgnrega
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभि.संपूर्ण स्वच्छता अभियान आय.सी.डि.एस.राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन imgNRHM  


MREGS Helpline No.1800-22-3839
इतर अनुषंगिक


imgTSC  कर्मचारी नोंदणीप्रपत्र अनुकंपा प्रतीक्षा सुची - जुलै २०१८ अखेर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खाते उतारा २०१७-२०१८
imgIDSP new new  Work Calendar 18-19 Work Calendar 17-18  १ ते १७ बाबींचीमाहिती=>  विभाग निहाय  पं.स. निहाय  प्रा.शिक्षकांची ऑनलाइन बदल्यांची माहिती सन २०१८  मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि.१७/०५/२०१७ चे आदेशानुसार प्रदान केलेले अधिकार  जिल्हा परिषद जळगाव अंतर्गत विविध पदभरतीची जाहिरात (पेसा)/(बिगर पेसा)-२०१९
सेवापुस्तक ऑनलाइन करणेकामी मार्गदर्शक पुस्तिका
  
          

    
 

आय.डी.एस.पी  
ImagICDS  
       
मुख्यपृष्ठ संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.