header image
 जि. प. विभाग
 माहितीचा अधिकार
 विकास कामे
 विविध योजनांचे लाभार्थी
 आय.एस.ओ. वाटचाल
 जि. प. योजना
 सर्वसाधारण बदली २०१७
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा
 शासकिय संकेतस्थळे
 कर्मचारी-कल्याण योज.
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र
Website Hit Counter
मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन ई-सेवा पर्यटन स्थळे

 
अध्यक्षा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
imgSSA  सर्वशिक्षा अभियान imgSGBB
mgnrega
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभि. संपूर्ण स्वच्छता अभियान आय.सी.डि.एस. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन imgNRHM  


MREGS Helpline No.1800-22-3839
इतर अनुषंगिक

प्रा .शिक्षक आंतर जिल्हा बदली अंतर्गत बाहेर जाणाऱ्याची यादी (मराठी व उर्दू )
imgTSC "अनुकंपा प्रतीक्षा सुची - ऑक्टोंबर २०१७ अखेर भ.नि.नि.खाते उतारा -२०१५-१६
imgIDSP newnewnew  १ ते १७ बाबींची पं.स. निहाय माहिती  माहितीचा अधिकार अन्वये १ ते १७ बाबींची विभागवार माहिती  सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता नोंदणी बाबत सूचना  मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि.१७/०५/२०१७ चे आदेशानुसार प्रदान केलेले अधिकार "सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा २०१६ चा निकाल
  जि.प.जळगाव कडे येणाऱ्या आंतर-जिल्हा बदली प्रस्तावांची प्रतीक्षा यादी १
   यादी २
          

    
 
"आंतर जिल्हा बदली अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांची यादी - ग्रामसेवक संवर्ग
आय.डी.एस.पी  
ImagICDS  
       
मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.